GBC Pro Fondo – Готова циментова смес – подова замазка

GBC Terrax Pro Fondo  -  Готова циментова смес за  изработване   на свързани или плаващи подравнителни мазилки. 

 ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

 • Вътрешно и външно приложение
 • Може да се полага в мокри помещения
 • Лесно за работа
 • Хидро и мразоустойчиво
 • Минерална основа
 • Много добра адхезия към основата
 • Съхнене без напрежение
 • Машинно смесване
 • Екологичен продукт
 • Шумо и термоизолация
 • Клас СТ - С 16 - F4 /БДС EN 13813/

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: Около 20кг/м² за 10 мм дебелина на слоя.

Време за съхнене:  Първоначално изсъхване – 3 дни.