GBC Corrostop aquapro – Инхибитор на корозията

GBC  Corrostop aquapro е препарат , който по химичен път преобразува ръждата

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

  • Лесен за работа
  • Спира корозията
  • Преобразува ръждата
  • Не токсичен
  • Икономически изгоден
  • Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: Пластмасови опаковки от 0,5л., 1л.

Време за изсъхване: 8-10 часа без лепнене при 23⁰С и 50% отн.влажност, не повече от (БДС EN ISO 3678)