GBC ReWax - Вакса за тебеширена боя
GBC Splendo - Полираща паста
GBC Silkor - Силиконов импрегнатор