GBC стартира пролет 2015

GBC стартира пролет 2015 с редица нови продукти, както и с подпбрени формули на традиционни свои изделия.Всичко това е съобразено с постоянния стремеж на компанията за подобряване качеството на продукцията,а също така разработването на нови изделия.Обърнато е специално внимание към разширяването на цветовата гама както на фасадните,така също и на интериорните продукти.При интериорните латекси и

ISO 9001:2008

GBC успешно премина поредната ресертификация на системата за контрол на качеството ISO 9001:2008. Това е сигурна гаранция за високото качество и надеждност на произвежданите от фирмата продукти.

НОВИНИ М.12/2014

През месец Декември 2014 г. бе проведен одит по проверка на системата за контрол на качеството ISO 9001:2008. Одитът премина успешно и сертификатът бе подновен за следващите 12 месеца.