Джи Би Си - производство на продукти за строителството - водоразтворими екстериорни и интериорни покрития, лепила, сухи строителни смеси, експандиран пенополистирен
GBC Orange - топлоизолационна система

Особеностите на климата в България, съществуващият сграден фонд и новите изисквания към строителството, карат инвеститорите да търсят начини за защита на сградите. Джи Би Си предлага много възможности, заложени в интегрираната топлоизолационна система GBC Orange.

Главното предназначение на интегрираната топлоизолационна система GBC Orange е да намаля топлинните загуби през зимния период и да предпазва сградите от слънчевото нагряване през лятото. Интегрираната топлоизолационна система GBC Orange предпазва от неблагоприятните климатчни условия, като поддържа сравнително постоянна температурата в сградите. По този начин се предотвратяват пукнатините по фасадите, което води до увеличаване живота на цялата конструкция на сградата.

GBC Orange

Използването на интегрираната система GBC Orange ще спомогне за дългосрочно спестяване на разходи за отопление и охлаждане, което е Вашият принос за екологично отношение към заобикалящата Ви среда.Използването на интегрираната система GBC Orange ще вдигне пазарната цена на Вашата инвестиция.

Интегрираната топлоизолационна система GBC Orange удължава живота на фасадата и осигурява оптимална защита от неблагоприоятни климатични условия.

Интегрираната топлоизолационна система GBC Orange активно способства за намаляне на топлиините загуби при отопление и охлаждане на сградите.

GBC Orange

Механична издръжливост

Непропусклива за киселинни газове

Водонепропускливост

Високоефективен термоизолатор

Паропропускливост

Запалимост - сведена до минимум

?>