GBC Corrostop aquapro

инхибитор на корозията/ръждопреобразувател/
- GBC Corrostop aquapro е препарат , който по химичен път преобразува ръждата
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ: -
• Лесен за работа
• Спира корозията
• Преобразува ръждата
• Не токсичен
• Икономически изгоден
• Много добро поведение при продължително съхранение

Опаковка: - Пластмасови опаковки от 0,5л., 1л.
Време за изсъхване: - 8-10 часа.
без лепнене при 23⁰С и
50% отн.влажност,
h, не повече от (БДС EN ISO 3678)