GBC EPS-Orange

Изолационни плоскости от експандиран полистерен тип EPS
- Eкспандирания полистирол е най-разпространения изолационен материал познат в света. Произвеждания от GBC EPS-F е от най- висок клас, използват се суровини от водещи фирми,като при производството се спазват строго производствените изисквания и технологичните срокове. GBC EPS-F е висококачествен материал, отличен термоизолатор, който е нераздела част от интергрираната топлоизолационна система GBC Orange.
Приложение: - •Изолация при стени
•Изолация на вътрешни стени и подове
•Изолация на основи, термомостове

Харектеристики: - - Полезни размери: 1000x500mm.
- Полезна площ: 0,5ml/ на плоча.
- Топлинно съпротивление при дебелина 50mm: 1,45 mIK/W.
- Напрежение на натиск при 10% деформация: 96 - 103 kPa.
- Водопоглъщане при продължително пълно потапяне: 1,1 - 1,3% kPa.
- Клас на горимост: B1(трудно горим).

Свързани продукти