GBC успешно премина поредната ресертификация на системата за контрол на качеството ISO 9001:2008. Това е сигурна гаранция за високото качество и надеждност на произвежданите от фирмата продукти.