GBC Kosher - Екологично чиста боя за пчелни кошери
GBC Trafik Aqua - Пътна боя
GBC C-200 - Универсално индустриално лепило
GBC KleberStren - Лепило за EPS,XPS ,подови покрития-балатум,мокет и др.
GBC Extra Finitura - Фина готова шпакловъчна смес фугопълнител
GBC Extra Finitura - Суперфина готова шпакловка за перфектна повърхност
GBC Splendo - Полираща паста
GBC Silkor - Силиконов импрегнатор
GBC Color Master - Течна пигментна паста-концентрат