През месец Декември 2014 г. бе проведен одит по проверка на системата за контрол на качеството ISO 9001:2008. Одитът премина успешно и сертификатът бе подновен за следващите 12 месеца.